Friday, April 24, 2009

ingat lah...

Berkata Sayyidina Syeikh Soleh Al-Ja'afari dalam sya'irnya:

"Sesungguhnya jalan yang benar sangatlah mudah untuk dilalui, oleh orang yang mendapatkan nur Ilahi dalam perbuatan dan perkataannya. Mereka melihat jalan lurus terbentang di hadapan matanya, yang tidak ada lagi jalan yang lebih benar dari jalan itu. Jalan itu tidak akan didapati hanya dengan mengingat dan berfikir, atau dengan ajakan dan mengikut hawa nafsu untuk saling berbantahan. Tidaklah para penyeru ke jalan ini mendapatkannya, kecuali dengan hati yang bersih dan menghapus segala yang merosakkannya.."

No comments: