Friday, April 24, 2009

saya dari golongan al-Haddad...

para alawiyyin, zuriat ayahanda al-Hasan & al-Husin, bonda Fatimah zuriat Rasulullah s.a.w..siapa lagi yang akan menjaga keturunan kita kalau bukan kita sendiri?

No comments: